Leave Your Message
01020304

Haryt

Önümler üçin ösen halkara önümçilik tehnologiýasy we ýokary hilli çig mal bilen tanyşdyrýar.

01020304
01020304
01020304

Näme üçin bizi saýlaýar?

Kärhana
Giriş

Kompaniýamyzda esasan dört seriýaly önüm bar, şol sanda urmak we eplemek maşynlary, süýşüriji maşynlar, gaplaýyş maşynlary we ýelimleýji kagyz gaýtadan işleýän maşynlar. Önümleriň her tapgyrynda dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek birnäçe aýratynlyklar, görnüşler we bahalar bar. Tehnologiýany yzygiderli täzeläp, önüm çyzyklaryny giňeldýän we müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmagy maksat edinýän hünärmenler toparymyz bar. Şeýle hem, satuwdan soňky hyzmatlara üns berýäris we müşderilere giňişleýin hyzmat ulgamyny döretdik. Enjamlary gurnamak, düzetmek ýa-da satuwdan soň tehniki hyzmat etmek bolsun, müşderiniň isleglerine öz wagtynda jogap berip bileris we netijeli we hünär hyzmatlaryny berip bileris.

Has giňişleýin gör
biz hakda

BIZI C KERTIFIKATY

API 6D, API 607, CE, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS. (Şahadatnamalarymyz gerek bolsa habarlaşyň)
Bu

Kärhananyň ösüş taryhy